Gizlilik Politikası

Shopy Cashback, Kullanıcılar tarafından kendisine "Site"si vasıtasıyla iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "Shopy Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Site"de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Shopy Cashback, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kullanıcılar kendileriyle ilgili bir takım bilgileri üyelik sırasında veya "Site" üzerindeki çeşitli form ve benzerlerinin doldurulması suretiyle (adı-soyadı, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Shopy Cashback 'e vermeleri gerekmektedir. Shopy Cashback, kendisine iletilen bu bilgileri "Shopy Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmaz.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak, "Site" veya "Site faaliyetleri" hakkında bilgi iletmek, veya güncelleme yapmak için de kullanılabilir.

Shopy Cashback tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya "Site" üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Shopy Cashback ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, " Shopy Cashback Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Shopy Cashback "Site" dahilinde başka sitelere link verebilir. Shopy Cashback, sitesinde bulundurduğu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgileriniz; kişi adı-soyadı, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Shopy Cashback, işbu Gizlilik Politikası ve " Shopy Cashback Üyelik Sözleşmesi"nde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizi Shopy Cashback 'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Shopy Cashback, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;
-Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve sair yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
-Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
- Shopy Cashback 'in kullanıcılarla akdettiği " Shopy Cashback Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konması;
-Kullanıcıların hakları veya güvenliklerinin korunması için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Shopy Cashback, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Shopy Cashback, kullanıcılar, kullanıcıların "Site"yi kullanımı ve kullanıcıların "Para İadesi" için gerekli bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez; Kurabiye; Cookie) vasıtası ile elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (İnternet Tarayıcısı; Browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, Site'nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site'ye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu sayede İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Site"yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Site"yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfaları ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Shopy Cashback’in "Para İadesi" konusunda gerekli hizmeti verebilmesi için kullanıcılara ait tarayıcıların bu iletişim dosyalarına izin vermesi şarttır.

Shopy Cashback, bu vesileyle ve yukarıda belirtilenlere ilave olarak, kişisel bilgilerinizin daha iyi korunması ve her türlü internet güvenliğiniz için, bunlarla sınırlı olmasa da sisteminizde bir antivirüs programı kullanmanız; başkasının bilgisayarı veya ağ bağlantısı üzerinden kişisel güvenliğinizi ilgilendiren önemli sitelere girmemeniz; üyesi olduğunuz sitelere ait şifrelerinizi güvenli bir yer ve şekilde saklamanız; “üye girişi” yaptığınız sitelereden çıkarken sadece siteyi kapatmanın dışında ilave olarak “üye çıkışı” da yapmanız gerektiğini hatırlatır.

Shopy Cashback, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Site"de yayınlamak suretiyle değiştirebilir.  Shopy Cashback 'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "Site"de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.