Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden (EK-1: Kullanım Koşulları; EK-2: Gizlilik Politikası; EK-3: Shopy Cashback İçerik Politikası; EK-4: Shopy Cashback Anti Spam Politikası) ve açıklamalardan (SİTE dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu “SHOPYCASHBACK.COM SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır), Altıntepsi Mahallesi Semt Yahya Kemal Caddesi 93 61 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde mukim İstanbul Metro Grup Kargo Taş. ve Loj. Hizm. A.Ş.(Bundan böyle kısaca "Shopy Cashback" olarak anılacaktır) ile www.shopycashback.com sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

2.1. SİTE: “Shopy Cashback” tarafından belirlenen kurallar dahilinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ve internet ortamında http:// www.shopycashback.com ana adresi ile bu adrese bağlı alt adreslerden erişilebilen “web sitesi” (“internet sitesi”; “portal”; “platform”).

2.2. KULLANICI: İnternet üzerinden veya her türlü çevrimiçi (online) kanal vasıtası ile “SİTE”ye ve/veya “SİTE VERİTABANI”na erişen gerçek ve/veya tüzel kişiler.

2.3. LİNK: “SİTE” üzerinden “SİTE” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “SİTE”ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: “SİTE”de listelenen, yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, ses, karakter ve sair görsel, yazınsal ve işitsel imge.

2.5. SİTE ARAYÜZÜ: SHOPY CASHBACK veya “ÜYE”leri tarafından oluşturulan içeriğe erişilebilmesi ve/veya “SİTE VERİTABANI”ndan sorgulanabilmesi amacıyla görüntülenen, “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “SHOPY CASHBACK”e ait olan tasarımlar çerçevesinde “SİTE” üzerinden yapılabilecek işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. SİTE VERİTABANI : “SİTE” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, düzenlendiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği; “SHOPY CASHBACK’e ait olan ve “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” gereğince korunan veritabanı.

2.7. ÜYE: “SHOPY CASHBACK” tarafından “SİTE” üzerinde tanımlanan “ÜYE”lik sürecini tamamlayarak “SHOPY CASHBACK”in verdiği onay neticesinde SİTE hizmetlerinden yararlanan; ve bu hizmetler için hazırlanmış sözleşmeleri “ÜYE”lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişi “KULLANICI”.

Üyeliğin, “SİTE”yi kullanım amacına göre 3 çeşidi bulunmaktadır:

ÜYE MÜŞTERİ veya “ALICI”: “SHOPY CASHBACK”e üye olmak suretiyle “SİTE”deki “AVANTAJ”lardan yararlanan (eğer arzu ederse “SİTE” üzerindeki linkleri veya kodları kullanmak suretiyle "SATICI" tarafından ve “SATICI”ya ait site üzerinden satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan) gerçek ve/veya tüzel kişi olan “KULLANICI”.

ÜYE FİRMA veya “SATICI”: “SHOPY CASHBACK”e üye olmak suretiyle “SİTE”de öncelikle “PARA İADESİ” olmak üzere çeşitli “AVANTAJ”lar sunan, (ve bunun için SİTE üzerinden link veya kod verilen; ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri kendi internet sitesi vasıtasıyla satışa arz eden; ve satışın gerçekleşmesi durumunda vaad ettiği “PARA İADESİ” ve “AVANTAJ”ları ödemekle yükümlü olan) gerçek ve/veya tüzel kişi olan “KULLANICI”.

ÜYE KURUM: “SHOPY CASHBACK”e üye olduktan sonra “SİTE”de üzerinden kendisine bağış yapılması mümkün olan kurumsal “KULLANICI”.

2.8. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: “SİTE” içerisinde “SHOPY CASHBACK” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “SHOPY CASHBACK” ile “ÜYE” arasında üyelik kayıt sürecinde “ÜYE”nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. “SHOPY CASHBACK”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle “ÜYE”nin onayına sunabilir. Bu durumda “ÜYE” olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır.

2.9. AVANTAJ: SHOPY CASHBACK tarafından SİTE üzerinden sunulan her türlü “para iadesi”, “indirim”, kampanya veya promosyon.

2.10. PARA İADESİ: Satıcı Firma/Mağaza/Şirketler tarafından yapılan indirim(ler)in SHOPY CASHBACK vasıtasıyla “ÜYE”lerine sunulma şekli.

2.11. SHOPY CASHBACK ÜYELİK HESABI: “ÜYE”nin "SİTE" içinde sunulan hizmet ve “AVANTAJ”lardan yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "ÜYE"likle ilgili konularda " SHOPY CASHBACK"e talepte bulunduğu, "ÜYE"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, sadece kendisinin belirlediği ve sadece kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "ÜYE"ye özel internet sayfası. Her “ÜYE”nin sadece 1 adet üyelik hesabı olabilir.

2.12. SHOPY CASHBACK HİZMETLERİ (Kısaca "HİZMET"): "SİTE" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla " SHOPY CASHBACK " tarafından ortaya konulan uygulamalar. " SHOPY CASHBACK", "SİTE" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapmakta serbesttir. " SHOPY CASHBACK" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar " SHOPY CASHBACK " tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, "SİTE"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile “SİTE” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " SHOPY CASHBACK " tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı, grafik, tablo, liste, tarif, soru-cevap, makale, açıklama ve benzeri beyan ve içeriktir. "KULLANICI", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “SİTE” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " SHOPY CASHBACK " tarafından açıklanan her türlü beyan ve içeriği de kabul etmiş olmaktadır. “KULLANICI” bahsi geçen beyan ve içerikte belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

4.1. Üyelik "SİTE"nin ilgili bölümünde bulunan üyelik formunun zorunlu alanlarının doldurulması, (opsiyonel olarak ta -eğer kullanıcı isterse- diğer kimlik ve banka bilgilerinin verilmesi) suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve " SHOPY CASHBACK " tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. "SİTE"ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve " SHOPY CASHBACK " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular; veya yukarıda belirtildiği gibi " SHOPY CASHBACK " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış olan; veya üyelikleri süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular SİTE kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi SİTE üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. " SHOPY CASHBACK " her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları işbu sözleşmeye aykırılık, "SİTE"de belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun " SHOPY CASHBACK " bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun " SHOPY CASHBACK " tarafından tespit edilmesi veya " SHOPY CASHBACK "in ticari kararları doğrultusunda " SHOPY CASHBACK "in kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye", "SİTE" hizmetlerinden faydalanırken ve "SİTE"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "SİTE"nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. "Üye", " SHOPY CASHBACK "in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.3. "Üye"lerin, " SHOPY CASHBACK " tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla " SHOPY CASHBACK Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin, diğer Üye"lerin, " SHOPY CASHBACK "in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye Firma"lar "SİTE" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "SİTE" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık teşkil etmediğini kabul ve taahhüt etmektedirler. “Üye Firma”lar bununla birlikte “SİTE” üzerinden vermekte oldukları “AVANTAJ”ları, şartlar sağlandığı taktirde tam ve zamanında ödeyeceklerini de beyan, kabul ve taahhüt etmektedirler.

" SHOPY CASHBACK ", "Üye"ler tarafından " SHOPY CASHBACK "e iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı, ve ilaveten “Üye Firma”ların verdikleri sözleri yerine getirmemelerinden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. " SHOPY CASHBACK ", "SİTE"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri tespit amacıyla “Üye Firma” ve “Üye Kurum”lar tarafından “SİTE”ye yüklenen içerikleri her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; " SHOPY CASHBACK " bu içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.1.6. "SİTE"de "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden ve önerilen avantajlardan dolayı " SHOPY CASHBACK "in, " SHOPY CASHBACK " çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

5.2. " SHOPY CASHBACK "in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. " SHOPY CASHBACK ", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " Shopy Cashback Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi; işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşme ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. " SHOPY CASHBACK ", "SİTE"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye Firma" ve “Üye Kurum”ların sisteme yükledikleri bilgileri ve linkleri tüm "SİTE" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " SHOPY CASHBACK ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.2.3. "SİTE" üzerinden, " SHOPY CASHBACK "in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lara, ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine linkler verilmektedir. Bu linkler, yöneldikleri internet sitelerine veya işletenlere destek, veya içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ile bunlara ait ürün ve hizmetler veya bunların içerikleri hakkında " SHOPY CASHBACK "in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2.4. " SHOPY CASHBACK ", "SİTE"de yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. " SHOPY CASHBACK ", sözleşme koşullarına, genel hukuka, genel ahlak kurallarına ve başkalarının haklarına aykırı olan içerikleri bulunduran “Üye Firma” sitelerine vermiş olduğu linkleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; " SHOPY CASHBACK " bu tip içerikleri bulunan "Üye Firma" ve “Üye Kurum”ların üyeliklerine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6. " SHOPY CASHBACK " Hizmetleri

6.1. Hizmetin Genel Tanımı:

Shopy Cashback, “Üye Müşteri”lerin “Üye Firma”lardan yapacağı ve “SİTE”de listelenmiş alışverişlerden “Para İadesi” almalarına aracılık eder.

6.2. “PARA İADESİ” ve “YILLIK HİZMET BEDELİ”:

“Üye” (diğer deyişle “Alıcı” veya “Üye Müşteri”), “Üye Firma” (diğer deyişle “Satıcı”)’dan “SİTE”de belirtildiği şekil ve koşullar çerçevesinde alışveriş yapınca, ve “Üye Firma” bu alışverişi onaylayıp Shopy Cashback’e ödeme yapınca Shopy Cashback “Üye”ye “Para İadesi” öder. Shopy Cashback ödeme yapmadan önce “Yıllık Hizmet Bedeli” olan ve sitede ilan edilen bir miktarı bu “Para İadesi”nin içinden alır.

“Bir yıl”, üye olunan tarihten itibaren sayılan 365 takvim günüdür.

6.4. Hizmetten Yararlanma:

“Para İadesi” alabilmek için:

(1) Shopy Cashback’e üye olmak,

(2) Shopycashback.com üzerinde yer alan “Üye Firma” “Avantaj”larını tıklayarak “Üye Firma”ya ait siteden tarif edildiği şeklide alışveriş yapmak, ve

(3) Üye Firma”nın bu alışverişi onaylayarak Shopy Cashback’e bu alışverişle ilgili ödeme yapması gerekmektedir.

Shopy Cashback site kuralları uyarınca ilgili alışverişi yapmış olan “Üye Müşteri”sine “Para İadesi” ödeyecektir.

Yardım sayfalarımızda ve sitenin ilgili bölümlerinde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.

6.5. İstisnalar:

Para İadesi’nin ödenmeyeceği bazı durumlar şunlardır:

-“Para İadesi”, “Satıcı” tarafından onaylanmadıysa veya Shopy Cashback’e ödenmediyse;

-Eğer Shopy Cashback’e herhangi bir üye alışverişi veya herhangi bir üye hesabı ile ilişkilendirilmemiş bir “Para İadesi” ödemesi geldiyse (yani üye olmadan alışveriş yapıldıysa, veya üye girişi yapılmadan alışveriş yapıldıysa);

-Alışveriş iptal edildiyse;

-“Para İadesi” bu sözleşmeye uymayan veya sahtekarlık, dolandırıcılık, aldatma yaptığı tespit edilmiş veya herhangi bir nedenden dolayı dondurulmuş, yasaklanmış veya iptal edilmiş bir hesaba geldiyse;

- Shopy Cashback üzerinde 24 aydan fazla hareketsiz olduğu için kapatılmış bir hesaba geldiyse; “Para İadesi” ödenmez.

Yardım sayfalarımızda ve sitenin ilgili bölümlerinde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.

6.6. Shopy Cashback’in Rolü:

Shopy Cashback sadece avantajların yer aldığı ve üye alıcıların üye satıcılara yönlendirildiği bir platformdur. Shopy Cashback satıcı veya yükleyici veya tedarikçi değildir. Shopy Cashback üye müşterilerinden hiç bir zaman ödeme talep etmez. Dolayısıyla satılan veya kiralanan mal veya hizmetlerden, yapılan ödemelerden, satış şartlarından veya alışveriş konusu mal ve hizmetlerin kalitesi, çalışırlığı, güvencesi vb gibi satıcı veya kiralayıcının bilmesi gereken detaylar ile bunların paketlenmesi, yüklenmesi, taşınması, sigortası vb alt hizmetlerden sorumluluk kabul etmez.

Alıcılar internet içi veya internet dışı alışverişlerinde satıcılardan, normalde (bu satıcıya Shopy Cashback’in linki olmadan gittiklerinde) ne garantiler istiyorlarsa aynılarını istemeli ve aynı dikkat ve ciddiyet içinde alışverişlerini tamamlamalıdırlar.

6.7. Ek Hizmetler:

Shopy Cashback zaman zaman hizmetlerinde değişikliğe gidebileceği gibi burada anlatılanlara ilave hizmetler de sunabilir; ve bunlarla ilgili olarak kullanıcı ve üyelerini bilgilendirebilir. Bu yeni hizmetler ilave kullanım şartları altında kullanılabilir.

Diğer Konular:

7. Gizlilik Politikası

"SHOPY CASHBACK", "SİTE"de "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-2 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "SHOPY CASHBACK" "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu “SİTE” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “SİTE”nin (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla “SİTE VERİTABANI”, “SİTE ARAYÜZÜ”, tasarım, renk, logo, isim, metin, resim, ses, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “SHOPY CASHBACK”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “SHOPY CASHBACK”e ait ve/veya “SHOPY CASHBACK” tarafından üçüncü bir kişiden lisans ve/veya izin altında alınmıştır. “KULLANICI”lar, “SHOPY CASHBACK” hizmetlerini, “SHOPY CASHBACK” bilgilerini ve “SHOPY CASHBACK”in telif haklarına tabi çalışmalarını kopyalamak, yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildirler. Gerçek ve tüzel kişiler, işbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “SHOPY CASHBACK” tarafından şartlı olarak izin verilen durumlar haricinde “SHOPY CASHBACK”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “SHOPY CASHBACK” tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde “SHOPY CASHBACK”; “SHOPY CASHBACK” hizmetleri, “SHOPY CASHBACK” bilgileri, “SHOPY CASHBACK” telif haklarına tabi çalışmaları, “SHOPY CASHBACK” ticari markaları, “SHOPY CASHBACK” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

9. Sözleşme Değişiklikleri

" SHOPY CASHBACK ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda, "SİTE" üzerinden de görülecek şekilde değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " SHOPY CASHBACK " işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " SHOPY CASHBACK " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " SHOPY CASHBACK "den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " SHOPY CASHBACK "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12." SHOPY CASHBACK " Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda " SHOPY CASHBACK "in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, kaset, disk, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, " SHOPY CASHBACK "i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Geçersizlik

İşbu Sözleşme ve ekli belgelerde yer alan hükümler veya şartlarda veya herhangi bir paragraf, cümle veya kelimesinde herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilmezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve eklerinin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez.

14. Yürürlüğe Giriş

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgeler ve ekler (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.